Finał Pucharu Świata w Mas-Wrestlingu Polska 2019

ROZPORZĄDZENIA
w sprawie organizacji Mas-Wrestling World Cup 2019

 1. Cele i zadania konkursu
  Mas-Wrestling World Cup 2019 jest oficjalną imprezą sportową Międzynarodowej Federacji Mas-Wrestlingu, organizowaną w celu promowania masowych siłowania na świecie i rozwiązuje następujące zadania:
 • identyfikacja najsilniejszych sportowców;
 • wzrost sportowego mistrzostwa;
 • wzmocnienie przyjaznych więzi sportowych między narodami.
 1. Czas i miejsce zawodów
  Mas-Wrestling World Cup 2019 (wśród mężczyzn i kobiet) odbywa się w trzech etapach:
 • I etap – Baku, Azerbejdżan,
  6-10 czerwca (dzień przyjazdu – 6 czerwca, dzień wyjazdu – 10 czerwca);
 • Etap 2 – Almalyk, Uzbekistan,
  15-19 sierpnia (dzień przyjazdu – 14 sierpnia, dzień wyjazdu – 19 sierpnia);
 • 3. etap (ostatni) – Pabianice, Polska,
  14-18 listopada (dzień przyjazdu – 14 listopada, dzień wyjazdu – 18 listopada).
 1. Zarządzanie konkurencją
  Ogólnym zarządzaniem przygotowaniami i przeprowadzeniem Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019 roku zajmuje się Międzynarodowa Federacja Mas-Wrestlingu oraz krajowe federacje mas-wrestlingu krajów-organizatorów.
  Bezpośrednie przeprowadzenie konkursu powierza się Komitetom Organizacyjnym, tworzonym przez krajowe federacje masowych zapaśników z krajów-organizatorów oraz rady sądowe, zatwierdzonym przez Międzynarodową Federację Mas-Wrestlingu.
  Dla każdego etapu Pucharu Świata Mas-Wrestlingu, zgodnie z niniejszym dokumentem, zatwierdzany jest regulamin, który określa kolejność zawodów, wniosek, finansowanie i tak dalej.
 2. Zawodnicy
  Sportowcy (mężczyźni i kobiety) biorą udział w zawodach na wniosek krajowych federacji masażystów, zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat w dniu zawodów i przejść badania lekarskie oraz nie mają przeciwwskazań do uprawiania sportów siłowych.
  Aby wziąć udział w zawodach, krajowe federacje masowych siłowników mają prawo wystawiać do 36 (trzydziestu sześciu) zawodników; Ogólnorosyjska Federacja Masowych Zapaśników – do 24 (dwudziestu czterech) zawodników; krajowe federacje mas-wrestling, które goszczą etapy Pucharu Świata Mas-Wrestling 2019 – do 48 (czterdziestu ośmiu) zawodników.
  Duplikacja w kategoriach wagowych jest dozwolona.
 3. Warunki zawodów
  Zawody mają charakter osobisty i odbywają się zgodnie z zasadami Międzynarodowej Federacji Mas-Wrestlingu.
  Etapy Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019 odbywają się w następujących kategoriach wagowych:
 • Mężczyźni: 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 105 kg, 125 kg, powyżej 125 kg;
 • Kobiety: 55 kg, 65 kg, 75 kg, 85 kg, powyżej 85 kg.
 1. Wyznaczenie zwycięzców
  Przywództwo w Pucharze Świata Mas-Wrestlingu 2019 jest określane w każdej kategorii wagowej na podstawie najwyższej łącznej liczby punktów zdobytych na podstawie wyników wszystkich 3 etapów.
  Punkty kredytowe przyznawane są według następującego systemu:
 2. miejsce – 16 punktów;
 3. miejsce – 12 punktów;
 4. miejsce – 10 punktów;
 5. miejsce – 9 punktów;
 6. miejsce – 8 punktów;
 7. miejsce – 7 punktów;
 8. miejsce – 6 punktów;
 9. miejsce – 5 punktów;
 10. miejsce – 4 punkty;
 11. miejsce – 3 punkty;
  11 miejsce – 2 punkty;
 12. miejsce i kolejne miejsca – 1 punkt.
  W przypadku równości punktów pomiędzy dwoma lub więcej uczestnikami, o przewadze decyduje największa liczba 1, 2, 3, itd. miejsc
 13. Przyznawanie dotacji
  Sportowcy zajmujący 1-3 miejsca na etapach Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019 wśród mężczyzn i kobiet w każdej kategorii wagowej otrzymują medale, dyplomy oraz nagrody pieniężne.
  Sportowcy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Mas-Wrestling World Cup 2019, otrzymają medale, dyplomy i nagrody pieniężne.
  Sportowcy, którzy zajmą 4-6 miejsc w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019, otrzymają nagrody pieniężne.
  Uwaga w nagrodzeniu sportowców w ogólnym Pucharze Świata Mas-Wrestlingu 2019: zawodnik, który nie wziął udziału w 3. (ostatnim) etapie Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019, jak również nie wygrał ani jednego meczu w Mas-Wrestlingu 2019, nie jest nagradzany.
 14. Finansowanie
  Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Pucharu Świata Mas-Wrestlingu 2019 w formie wspólnego uczestnictwa ponosi Międzynarodowa Federacja Mas-Wrestlingu oraz federacje krajowe krajów organizujących.
  Koszty związane z wysyłaniem uczestników na Mas-Wrestling World Cup 2019 (koszty wiz, podróży, wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia) są pokrywane przez wysyłające federacje krajowe.

APPROVE
President
International Mas-Wrestling Federation
A.K. Akimov